Παρουσιάζουμε το επανασχεδιασμένο παράθυρο σύνθεσης του Sprout με στόχευση LinkedIn και άλλα

Τώρα στοχεύστε τις ενημερώσεις της Εταιρικής σας Σελίδας LinkedIn κατά μέγεθος εταιρείας, βιομηχανία, γεωγραφία και άλλα. Επικοινωνήστε πιο αποτελεσματικά με τους οπαδούς σας στο LinkedIn. Διαβάστε Περισσότερα...