Αναφορά δεδομένων HASHTAGS: Δημιουργία κοινωνικών διαφημίσεων που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση, την αφοσίωση και τη δράση

Σε αυτήν την τελευταία αναφορά δεδομένων από HASHTAGS, διερευνούμε πώς οι χρήστες ανταποκρίνονται στις κοινωνικές διαφημίσεις. Δείτε τα νεότερα δεδομένα από την έρευνά μας σε 1.000 καταναλωτές για να μάθετε περισσότερα. Διαβάστε Περισσότερα...